Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000678631
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Hỏi-Đáp » Tài nguyên đất đai
T.2, 25/06/18 
Câu hỏi:

ĐƠN KIẾN NGHỊ

V/v BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT

Kính gửi: - Sở Tài Nguyên Môi trường Khánh Hòa

- Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Nha Trang

- Ủy Ban Nhân Dân Phường Phước Hải

- Công ty CP Đầu tư KD Bất động sản và Du lịch Hà Quang NT

- Hội Đồng BTHT, TĐC Dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II.Tôi tên NGUYỄN HỮU THỌ sinh năm 1966, thường trú 24 Hậu Giang, Phước Hải, Nha Trang, sản xuất nông nghiệp tại phường Phước Hải có đất bị thu hồi thuộc dự án Khu Đô thị mới Lê Hồng Phong II - Tp Nha Trang.

Từ trước 15/10/1993, nguồn gốc phần đất này gồm nhiều mảnh, bỏ hoang, đổ rác chất chồng; đất chai đá, gò cao không có nguồn nước, không sử dụng được cho sản xuất nông nghiệp; không phải là đất chuyên trồng lúa, trồng cây lâu năm; là đất chưa sử dụng, hoang hóa.

Tôi đã tự khai hoang, vỡ hóa tận dụng từng mảnh, rìa bờ cải tạo đất để sản xuất rau xanh; dùng nguồn nước từ xa gánh từng gánh đến để tưới rau. Tôi chưa được nhận đất nông nghiệp trong hạn mức; kiên trì bám đất để đưa đất chưa sử dụng, hoang hóa vào mục đích sử dụng nông nghiệp, phù hợp với tình trạng khó sản xuất như kể trên. Thời gian đầu tư kéo dài qua các thời kỳ khó xác định, thành quả không thể đo đếm được của việc đầu tư; cải thiện môi trường. Sử dụng đất có hiệu quả góp phần hình thành, bổ sung, phát triển quỹ đất nông nghiệp tại thời điểm thập niên 80-90 có ý nghĩa to lớn, hoàn toàn đúng chính sách Nhà nước khuyến khích khai hoang, phục hóa, cải tạo đất và đầu tư, đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng. Duy trì sử dụng và phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp chính sách về đất đai; đất rau xanh là cây hàng năm được xác định bao gồm để sản xuất nông nghiệp, địa phương đã không quyết định thu hồi hoặc cho thuê.

Như vậy xác định về đất như sau:

1/ Nguồn gốc, mục đích sử dụng đất: Đất tự khai hoang phục hóa; cải tạo đất, đầu tư và đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng sản xuất trồng cây hàng năm (rau xanh), không phải đất thuê , không hợp đồng thuê đất. Quy định ban hành kèm theo Nghị định số 64-CP ngày 27-9-1993 của Chính phủ tại Điều 2: Đất nông nghiệp giao cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp bao gồm đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, các loại đất này gồm cả đất làm kinh tế gia đình trước đây hợp tác xã giao, đất vườn, đất xâm canh, đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá được xác định để sản xuất nông nghiệp .Và quỹ đất để giải quyết trong đó có đất chưa sử dụng; do khai hoang, vỡ hoá, thì được tiếp tục sử dụng; Nếu chiếm dụng trái phép thì tuỳ trường hợp cụ thể thu hồi hoặc cho thuê

2/ Đối tượng sử dụng: Tôi trực tiếp và nguồn sống chủ yếu từ sản suất nông nghiệp, chưa được nhận đất trong hạn mức được giao; sử dụng phù hợp loại đất nông nghiệp, có hiệu quả và góp phần cải tạo môi trường.

Căn cứ Nghị định 64/CP; Luật đất đai 2003 và Nghị định 181/CP, Nghị định 69/CP tôi được:

1/ Được xác định nguồn gốc, mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, được khai nhận, tính vào hạn mức sử dụng đất nông nghiệp từ đất tự khai hoang phục hóa đất chưa sử dụng và được ưu tiên giao nhận đất (điểm 3 Điều 104 Luật đất đai) trong khi chưa được giao nhận đất hoặc thiếu đất sản xuất.2/ Đối tượng được giao, công nhận và cấp GCN quyền sử dụng đất :

3/ Được bồi thường, hỗ trợ khi đất bị thu hồi. (thực hiện quyền sử dụng đất điều 105 Luật đất đai đối với trường hợp không phải là đất thuê) được bồi thường bằng giá trị quyền sử dụng đất tính theo giá đất tại thời điểm quyết định

4/ Đất thu hồi cho dự án nên việc bồi thường, hỗ trợ căn cứ phương án BT, HT, TĐC với người đang sử dụng đất.

Tôi là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn sống chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp, chưa được giao đất theo hạn mức; Căn cứ nguồn gốc và mục đích sử dụng từ trước 15/10/1993 phù hợp hiện trạng đất thì đương nhiên tôi là đối tượng được giao, công nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp (rau xanh). Khi thu hồi đất cho dự án, tôi được bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Tôi làm đơn này đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét cụ thể, giải quyết phù hợp thực tế và đúng chính sách.

NGƯỜI KIẾN NGHỊ

Nguyễn Hữu Thọ

Gửi bởi
Địa chỉ: 24 Hậu Giang, Phước Hải, Nha Trang
Ngày gửi: 20.08.2011 04:20
Đã xem: 2230

Trả lời:

Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Theo nội dung đơn của ông Nguyễn Hữu Thọ trình bày thì nguồn gốc đất do ông tự lấn chiếm khai hoang sử dụng trước ngày 15/10/1993 và trồng cây hàng năm, trong đơn không thể hiện là có được UBND cấp xã phường, thị trấn xác nhận thời điểm sử dụng đất và đất đó có tranh chấp hay không, theo nội dung của ông Nguyễn Hữu Thọ chưa đủ cơ sở pháp lý để trả lời. Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
Căn cứ khoản 6 Điều 8 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh quy định: “Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc một trong các loại giấy tờ tại khoản 1, 2, 3 Điều này và được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận đất đó không có tranh chấp”.
Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 2 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011 của UBND tỉnh quy định: “Hộ gia đình, cá nhân khi bị thu hồi đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường, trong khu dân cư thuộc thị trấn, trong khu dân cư nông thôn; thửa đất nông nghiệp tiếp giáp với ranh giới phường, ranh giới khu dân cư thì ngoài việc được bồi thường theo giá đất nông nghiệp, còn được hỗ trợ bằng 30% -50% giá đất ở trung bình của khu vực có đất thu hồi theo mức giá quy định trong Bảng giá đất của địa phương(giá đất quy định tại khoản 1 Điều 9 Quy định này)
Giá đất ở trung bình được xác định bằng trung bình cộng giá đất ở của các thửa đất ở (từ hai thửa trở lên) liền kề với khu vực đất nông nghiệp được hỗ trợ. Trường hợp liền kề khu vực đất nông nghiệp được hỗ trợ không có thửa đất ở thì giá đất ở trung bình được xác định căn cứ vào các thửa đất ở gần diện tích đất nông nghiệp được hỗ trợ. Tổ chức được giao nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có trách nhiệm xác định giá đất ở trung bình theo các quy định trên để xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định”.
Căn cứ khoản 1, 2 Điều 34 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND quy định:
“1- Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp (kể cả đất vườn, ao và đất nông nghiệp tại khoản 3 Điều 12 Bản này) thì được hỗ trợ ổn định đời sống theo quy định sau đây…”.
“2. Tiêu chí xác định hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp để hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất được cụ thể như sau:
a) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất nông nghiệp, lâm nghiệp khi thực hiện Nghị định số 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 của Chính phủ ban hành Bản về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp; Nghị định số 02/CP ngày 15 tháng 01 năm 1994 của Chính phủ ban hành bảng về việc giao đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 85/1999/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của bảng về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài; Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 của Chính phủ về việc giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm nghiệp; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
b) Nhân khẩu nông nghiệp trong hộ gia đình tại điểm a khoản này nhưng phát sinh sau thời điểm giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình đó; Không hỗ trợ ổn định đời sống đối với người mới nhập hộ khẩu hoặc có xác nhận tạm trú sau ngày có quy hoạch được duyệt.
c) Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng đủ điều kiện được giao đất nông nghiệp theo tại điểm a khoản này nhưng chưa được giao đất nông nghiệp và đang sử dụng đất nông nghiệp do nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho, khai hoang theo của pháp luật, được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất bị thu hồi xác nhận là đang trực tiếp sản xuất trên đất nông nghiệp đó.”
Như vậy, nếu trường hợp của ông được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận thời điểm sử dụng đất theo quy định, không có tranh chấp; là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo nội dung tại Điều 11; khoản 2 Điều 34 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 Quyết định số 10/2011/QĐ-UBND ngày 02/06/2011; khoản 1 Điều 34 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:
- Được bồi thường đất nông nghiệp trong địa giới hành chính phường
- Được hỗ trợ 40% giá đất ở trung bình của khu vực có đất bị thu hồi
- Được hỗ trợ ổn định đời sống và ổn định sản xuất nếu đáp ứng được các quy định tại khoản 1 Điều 34 Quyết định số 101/2009/QĐ-UBND ngày 21/12/2009 của UBND tỉnh
Nếu trường hợp của ông không được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận theo nội dung trên thì không có cơ sở để bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật.
Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời cho ông được biết, đề nghị ông liên hệ với UBND thành phố Nha Trang để biết thêm chi tiết.

Trả lời bởi: Phòng Giá đất bồi thường tái định cư
Ngày trả lời: 07.09.2011 16:16

Gửi câu hỏi của bạnGửi câu hỏi của bạn
[ ... ]
Tự độngTELEXVNITắt