Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000344177
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Hãy nộp hồ sơ điện tử
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
T.6, 18/08/17 
Giới thiệu » TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Địa chỉ: 13B Hoàng Hoa Thám - Nha Trang.

Điện thoại: 058.3527136

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết
định số 2116/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2010.

1. Vị trí chức năng:

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 2954/QĐ-UBND ngày 18/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có chức năng thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật trong các lĩnh vực: đo đạc; bản đồ; lập quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế và công tác của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và phân cấp của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

1. Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, bản đồ địa hình các loại để phục vụ các công tác: hoạch định chính sách; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch, kế hoạch quản lý tài nguyên và môi trường.

2. Lập các bản đồ chuyên ngành về tài nguyên và môi trường.

3. Thực hiện các dự án lập quy hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường.

4. Trích đo bản đồ địa chính phục vụ công tác lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu hồi đất, giao đất phục vụ công tác lập dự án đầu tư, quản lý đầu tư cho các chủ dự án đầu tư có nhu cầu.

5. Xây dựng cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về tài nguyên và môi trường theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức.

3. Tổ chức bộ máy:

1. Lãnh đạo Trung tâm có: Giám đốc và các Phó Giám đốc do Giám đốc phân công phụ trách theo lĩnh vực.

2. Các Phòng có:

  - Phòng tổng hợp: Giúp Giám đốc thực hiện các chức năng quản lý: Tổ chức - Hành chính; Tài vụ - Kế toán; Kế hoạch - Nghiệp vụ.

  - Phòng Kỹ thuật: Giúp Giám đốc quản lý kỹ thuật từ lập dự án, phương án kỹ thuật, phương án thi công, giám sát thi công, đến kiểm tra nghiệm thu công trình và bàn giao tài liệu hoàn thành.

  - Đội đo đạc 1.

  - Đội đo đạc 2.

Các Đội đo đạc có nhiệm vụ thi công các công trình dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đội
trưởng.

3. Biên chế của Trung tâm thực hiện theo phân cấp hiện hành của UBND tỉnh
và theo quy định của pháp luật.


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 Hệ thống tổ chức
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 Tổ chức bộ máy Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Bản tin điện tử
Tự độngTELEXVNITắt