Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Giới thiệu
Cn, 24/09/17 
Giới thiệu » THÔNG TIN TÓM TẮT VÀ NHIỆM VỤ ĐẢM NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO SỞ

TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH KHÁNH HÒA

LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc Sở: Ông Võ Tấn Thái

Điện thoại:    058.3825244

Di động:       0913.468089

Email:           stnmt@khanhhoa.gov.vn 

Nhiệm vụ: Lãnh đạo, quản lý và điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Chi cục Quản lý đất đai; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trưởng Ban chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất tỉnh Khánh Hòa; Trưởng Ban biên tập trang Website.

2. Phó Giám đốc Sở: Ông Mai Xuân Hưng

Điện thoại:    058.3607175

Di động:       0903.503969

Email:       mxhung@khanhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: Chỉ đạo, giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực: Đo đạc và Bản đồ; Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; Biển, hải đảo; Thanh tra; pháp chế; cải cách hành chính; Đào tạo; Thi đua khen thưởng; ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Nha Trang và Diên Khánh. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Văn phòng Sở (trừ công tác cán bộ), Thanh tra Sở; Phòng Nước, Khí tướng thủy văn và Biến đổi khí hậu; Chi cục Biển và Hải đảo; Phòng Đó đạc – Bản đồ và Viễn Thám; Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất; Giám đốc quỹ bảo vệ môi trường.

3. Phó Giám đốc Sở: Ông Vũ Xuân Thiềng

Điện thoại:    058.3826457

Di động:        0905.126335

Email:            vxthieng@khanhhoa.gov.vn

Nhiệm vụ: chỉ đạo giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực đất đai, đồng thời, trực tiếp phụ trách: Văn phòng Đăng ký đất đai Quyền sử dụng đất; Giám đốc Ban Quản lý Dự án VLAP; Phòng Giá đất – Bồi thường, tái định cư; Phó Ban chỉ đạo công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN:

1. Văn phòng:

* Ông Trần Xuân Tây - Chánh văn phòng

Điện thoại:    058.3822654

Di động:       0989.254779

Email:          txtay@khanhhoa.gov.vn

2. Thanh tra Sở:

* Bà Nguyễn Thị Lan - Chánh Thanh Tra

Điện thoại:    058.3822461 

Di động:         0905.454665

Email:             ntlan@khanhhoa.gov.vn  

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

* Bà Nguyễn Khánh Hải – Trưởng phòng

Điện thoại:    058.3819206

Di động:         0913.460299

Email:             nkhai@khanhhoa.gov.vn

4. Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám:

* Ông Huỳnh Công Hưng - Trưởng phòng

Điện thoại:    058.3813675

Di động:       0903.573553

Email:     hchung@khanhhoa.gov.vn

5. Phòng Giá đất – Bồi thường tái định cư:

 * Bà Đỗ Vũ Hồng Nhung – Phó Trưởng phòng phụ trách

Điện thoại:    058.3561977

Di động:       0942.469007

Email:          dvhnhung@khanhhoa.gov.vn

6. Phòng Nước Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu:

 * Ông Hoàng Anh Hào - Trưởng phòng

Điện thoại:    058.3817471

Di động:       0905.156885

Email:     hahao@khanhhoa.gov.vn

7. Phòng Khoáng sản:

* Ông Nguyễn Thanh Minh - Trưởng phòng

Điện thoại:    058.3819247

Di động:        0908.343388

Email:      ntminh@khanhhoa.gov.vn

8. Chi cục Quản lý đất đai

* Ông Trần Văn Hùng – Chi cục Trưởng

Điện thoại:    058.3829506

Di động:        0982.449963

Email:      tvhung.stnmt@khanhhoa.gov.vn

9. Chi cục Bảo vệ môi trường

*Bà Nguyễn Thị Nguyệt Hà – Chi cục Trưởng

Điện thoại:    058.3823644

Di động:       0905.166977

Email:     ntnha@khanhhoa.gov.vn

10. Chi cục Biển và Hải đảo

*Bà Lê Thị Thu Hồng – Chi cục Trưởng

Điện thoại:    058.3560656

Di động:        0989.073488

Email:            ltthong.stnmt@khanhhoa.gov.vn  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa

* Ông Nguyễn Văn Phúc - Giám đốc Văn phòng

Điện thoại:    058.3200935

Di động:       0913.444009

Email:           nvphuc@khanhhoa.gov.vn

2. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường:

* Ông Hoàng Trọng Vinh - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    058.3811026

Di động:       0903.505474

Email:     htvinh@khanhhoa.gov.vn

3. Trung tâm Công nghệ thông tin:

* Bà Hoàng Phan Nhã Trân - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    058.3829508

Di động:        0983.828380

Email:           hpntran@khanhhoa.gov.vn

4. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh:

* Ông Nguyễn Tiến Lưu - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    058.3524862

Di động:       0989.077025

Email:     ntluu@khanhhoa.gov.vn

5. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường:

* Ông Nguyễn Phùng Ân - Giám đốc Trung tâm

Điện thoại:    058.3527137

Di động:       0983.281060


Giới thiệu khác:
 SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KHÁNH HOÀ
 TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI KHÁNH HÒA
 TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT
 CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
 TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 HỆ THỐNG TỔ CHỨC BỘ MÁY
 CHI CỤC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt