Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 000217720
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Tin tức
T.3, 30/05/17 

Tin tức hoạt động: Triển khai phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng

[30.05.2017 16:30]
Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2016 ban hành tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai nhân rộng phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cho 5 cơ quan, trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Môi trường: Đề cử danh hiệu Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN tại Khánh Hòa

[24.05.2017 11:00]
Ngày 16/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 2018/STNMT-CCBVMT v/v đề cử danh hiệu Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN;Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[24.05.2017 10:57]
Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3774/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Cải cách hành chính: UBND tỉnh ban hành Quyết định về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

[22.05.2017 10:53]
Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 01 thủ tục hành chính: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã.Xem tiếp...

Môi trường: Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

[22.05.2017 10:52]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 3830/UBND-KT ngày 11/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017;Xem tiếp...

Tài nguyên Biển và Đảo: Phát động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017

[22.05.2017 10:50]
Ngày 24/4/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1966/BTNMT-TCBHĐVN v/v tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2017.Xem tiếp...

Môi trường: Phổ biến thông tin tuyên truyền trên Tạp chí Môi trường

[17.05.2017 16:06]
Ngày 20/4/2017, Tổng cục Môi trường ban hành Văn bản số 959/TCMT-TC về việc thông tin tuyên truyền trên Tạp chí Môi trường.Xem tiếp...

Môi trường: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017

[17.05.2017 16:03]
Ngày 07/4/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1699/BTNMT-TCMT v/v tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017;Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[15.05.2017 11:01]
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 04 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như sau:Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT về Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

[11.05.2017 11:03]
Ngày 03/4/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT (Thông tư 04) Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.Xem tiếp...

Môi trường: Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018.

[11.05.2017 10:59]
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;Xem tiếp...

Cải cách hành chính: Thực hiện Kế hoạch CCHC tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[11.05.2017 10:56]
Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN); thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh và kế hoạch CCHC của Sở năm 2017.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ

[09.05.2017 11:32]
Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Công văn số 1669/STNMT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017

[09.05.2017 11:19]
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu và căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

[09.05.2017 11:17]
Ngày 29/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 1472/BTNMT-TĐKTTT về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 118, 119, 120  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt