Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000125159
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Tin tức
T.4, 29/03/17 

Tin tức hoạt động: Công bố danh mục các TTHC thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

[21.03.2017 16:19]
Ngày 08/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 624/QĐ-UBND Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; trong đó Sở Tài nguyên và Môi trường có 44 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết như sau:Xem tiếp...

Môi trường: Công khai thông tin của Sở Tài Tài nguyên và Môi trường đã cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) từ năm 2007 đến ngày 10/3/2017 tại Khánh Hòa

[21.03.2017 16:15]
Ngày 30/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (Thông tư 36) về quản lý chất thải nguy hại (CTNH).Xem tiếp...

Tài nguyên Biển và Đảo: Thực hiện sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của

[21.03.2017 15:44]
Ngày 13 tháng 3 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 23/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Xem tiếp...

Môi trường: Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017

[21.03.2017 14:38]
Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường (BVMT).Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Về việc đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng theo Quyết định 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 và Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015

[21.03.2017 14:19]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh theo Công văn số 1596/UBND-XDNĐ ngày 28/02/2017 về việc đẩy mạnh mua sắm thường xuyên qua mạng.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thông báo thực hiện Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc hủy GCNQSDĐ số vào sổ 00096 QSDĐ/KH do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/6/2001 của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 53-Quân khu V

[21.03.2017 14:13]
Ngày 21/02/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) số vào sổ 00096 QSDĐ/KH do UBND tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 20/6/2001 của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 53-Quân khu V.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Công khai thông tin danh sách các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đang thế chấp tại Ngân hàng

[21.03.2017 14:09]
Ngày 01/3/2017 Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa đã ban hành Văn bản số 719/VPĐKĐĐ-NV về việc đăng lên Trang thông tin điện tử danh sách các Dự án phát triển nhà ở đang thế chấp tại Ngân hàng ( tính đến ngày 28/02/2017).Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 tại Khánh Hòa

[16.03.2017 16:13]
Ngày 01/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 tại Khánh Hòa.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Góp ý Dự thảo)

[14.03.2017 10:12]
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Các Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, phí và lệ phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận (GCN), giao dịch bảo đảm, khai thác thông tin đất đai. Sở Tài nguyên đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Môi trường: Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

[13.03.2017 08:38]
Ngày 13/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”.Xem tiếp...

Môi trường: Hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

[13.03.2017 07:15]
Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 437/STC-TCHCSN ngày 13/02/2017 về việc triển khai thu các loại phí và lệ phí từ ngày 01/01/2017. Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như sau:Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Hội nghị tập huấn nhiệm vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

[10.03.2017 17:07]
Ngày 9/3/2017, tại Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội nghị tập huấn nhiệm vụ và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra ngành tài nguyên và môi trường năm 2017. Tham dự Hội nghị có ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; ông Chu Phạm Ngọc Hiển – Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa có ông Lê Đức Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra Bộ, Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng cục Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam,… cùng các đại biểu đến từ các Sở Tài nguyên và Môi trường cả nước.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa năm 2017.

[03.03.2017 10:17]
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 và nhằm tuyên truyền, phổ biến về văn bản quy phạm pháp luật đến toàn bộ công chức, viên chức đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

[03.03.2017 10:13]
Ngày 20/01/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Văn bản số 286/BTNMT-TĐKTTT về việc phát động phong trào thi đua trong ngành tài nguyên và môi trường năm 2017.Xem tiếp...

Tin tức hoạt động: Đại hội Đoàn thanh niên cơ sở Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019.

[03.03.2017 09:27]
Ngày 24/2/2017, Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở TNMT lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2019. Tham dự có: Đ/c Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh đoàn, Bí thư Đoàn khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thảo – Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Vũ Xuân Thiềng - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Sở TNMT; Đ/c Phạm Thị Thanh Hương – Phó Bí thư Đảng ủy; Đ/c Trần Xuân Tây – Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Sở cùng các đồng chí chi ủy Chi bộ trực thuộc và 139 Đoàn viên thanh niên Sở.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 116, 117, 118  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt