Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000217727
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.3, 30/05/17 

Triển khai phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng

Triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2016 ban hành tại Quyết định số 3829/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa, Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn thành việc triển khai nhân rộng phần mềm Khảo sát ý kiến khách hàng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cho 5 cơ quan, trong đó có Sở Tài nguyên và Môi trường. Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[24.05.2017 10:57]
Ngày 09/5/2017, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3774/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT về Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.

[11.05.2017 11:03]
Ngày 03/4/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BTNMT (Thông tư 04) Quy định xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.Xem tiếp...

Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ

[09.05.2017 11:32]
Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) ban hành Công văn số 1669/STNMT-VP về việc triển khai thực hiện Quyết định số 426/QĐ-TTCP ngày 28/02/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ.Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Khánh Hòa năm 2017

[09.05.2017 11:19]
Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công thương quy định về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu và căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017.Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017

[09.05.2017 11:17]
Ngày 29/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 1472/BTNMT-TĐKTTT về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017.Xem tiếp...

Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở TNMT về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016–2021

[04.05.2017 10:28]
Ngày 25/4/2017, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT), Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với cấp uỷ và Ban giám đốc Sở TNMT về thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và triển khai các chương trình kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Tham dự có Ông Lê Thanh Quang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – chủ trì; Ông Đào Công Thiên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.Xem tiếp...

Giải bóng đá Mini truyền thống Đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường lần thứ VI – 2017.

[04.05.2017 10:18]
Ngày 22/4/2017, Đoàn cơ sở (ĐCS) Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức giải bóng đá Mini truyền thống lần thứ VI – 2017, chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chi Minh tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2017-2022 kỷ niệm 42 năm ngày Giải phóng đất nước 30/4 và 131 năm ngày Quốc tế lao động 1/5.Xem tiếp...

Thực hiện Nghị quyết Trung ương V (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của ngành tài nguyên và môi trường

[28.04.2017 10:59]
Thực hiện Công văn số 12-CTr/TU ngày 31/3/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghị quyết Trung ương V (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN).Xem tiếp...

Về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[28.04.2017 10:56]
Ngày 18/4/2017 UBND Tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND về việc triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Thông báo Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2016

[21.04.2017 10:14]
Thực hiện Công văn số 1170/BTNMT-PC ngày 16/3/2017 về việc thông báo danh mục văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) ban hành năm 2016.Xem tiếp...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giải quyết hồ sơ tại Bộ phận một cửa và một số vấn đề về giao tiếp.

[20.04.2017 16:31]
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017 và nhằm nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng về cải cách hành chính năm 2017.Xem tiếp...

Thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV BCH Trung Ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự

[18.04.2017 16:18]
Ngày 07/4/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 917/QĐ-UBND Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Xem tiếp...

Triển khai Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TN&MT.

[18.04.2017 16:16]
Ngày 04/4/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 36/2017/NĐ-CP (Nghị định 36) Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT). Nghị định 36 có nhiều điểm mới quan trọng, vừa đảm bảo tính bao quát về chức năng, nhiệm vụ được giao, phân định rõ trong nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ TN&MT với các Bộ ngành khác, nhằm góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN) về TN&MT trong giai đoạn hiện nay.Xem tiếp...

Định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017.

[18.04.2017 16:13]
Ngày 29/3/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Công văn số 1472/BTNMT-TĐKTTT về việc định hướng công tác tuyên truyền tài nguyên và môi trường năm 2017.Xem tiếp...

Một số điểm mới trong Quy chế thi đua khen thưởng của Ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2017.

[03.04.2017 08:49]
Thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng năm 2013; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua-Khen thưởng năm 2013 và Quyết định số 1356/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 25, 26, 27  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt