Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000125160
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Tin tức » Cải cách hành chính
T.4, 29/03/17 

Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 20/02/2017 về Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày 20/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 27/QĐ-STNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Khánh Hòa. Xem tiếp...

Một số nội dung trọng tâm về công tác Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017

[15.02.2017 08:58]
Ngày 11/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của Sở năm 2017 tại Quyết định số 08/QĐ-STNMT với mục tiêu trọng tâm là:Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

[15.02.2017 08:37]
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4032/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017. Trong đó, cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:Xem tiếp...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua internet ở mức độ 3, 4.

[15.02.2017 08:26]
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua Internet ở mức độ 3, 4.Xem tiếp...

Một số kết quả về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trong Quý III/2016

[22.09.2016 09:32]
Quý III năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), kết quả đã đạt được với một số nội dung sau:Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020

[09.09.2016 16:22]
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 29/8/2016 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020. Ngày 08/9/2016, Giám đốc Sở TNMT đã ban hành văn bản chi đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung công việc nhằm đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường:Xem tiếp...

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

[09.09.2016 16:06]
Ngày 29/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế quản lý và thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC)

[11.08.2016 15:40]
Ngày 11 tháng 8 năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 452/QĐ-STNMT về Quy chế quản lý và thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị.Xem tiếp...

Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng cuối năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[14.07.2016 14:42]
Nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC năm 2016, khắc phục những tồn tại, hạn chế qua việc thực hiện 6 tháng đầu năm 2016; ngày 12/7/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác CCHC trong 6 tháng cuối năm 2016:Xem tiếp...

Một số kết quả trong công tác cải cách hành chính ( CCHC) 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[06.07.2016 08:09]
Sáu tháng đầu năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện CCHC chung của Sở, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, kế hoạch áp dung Hệ thống QLCL ISO 9001 2008, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC; làm cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. Kết quả nổi bật đã đạt được như sau:Xem tiếp...

Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 qua mạng Internet

[20.06.2016 15:42]
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính của UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Tài nguyên và Môi trường, trong đó có việc tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ, thủ tục trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3 để giảm thời gian, giấy tờ và chi phí.Xem tiếp...

Góp ý Dự thảo Quyết định công bố- Bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã

[01.06.2016 09:26]
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa tại Điểm 2 Công văn số 6518/UBND-NC ngày 30/9/2015 v/v chỉ đạo chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của ba cấp: tỉnh, huyện, xã.Xem tiếp...

Công bố 4 thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

[05.05.2016 06:54]
Ngày 11/4/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết đinh số 932/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở TN&MT năm 2016.

[25.01.2016 15:51]
Ngày 20/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính(CCHC) của Sở năm 2016 với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục tập trung xây dựng văn bản QPPL thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tình về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính(TTHC). Tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; kiện toàn tổ chức bộ máy của Sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao; cụ thể:Xem tiếp...

UBND tỉnh Khánh Hòa công bố thay thế 04 thủ tục hành chính về lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

[16.12.2015 11:03]
Ngày 01 tháng 12 năm 2015, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quyết định số 3473/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó công bố 04 thủ tục hành chính thay thế 04 thủ tục hành chính theo Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của UBND tỉnh Khánh Hòa về lĩnh vực đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:Xem tiếp...

Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính( CCHC) năm 2015 của Sở TNMT

[16.12.2015 09:06]
Năm 2015, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tập trung chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở đẩy mạnh công tác CCHC trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Ngay từ đầu năm, Sở đã ban hành Kế hoạch CCHC chung của Sở, xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC và kế hoạch kiểm tra công tác CCHC, xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính; làm cơ sở để các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện. Qua một năm thực hiện, Sở TNMT đã đạt được những kết quả nổi bật về CCHC như sau:Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt