Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000217727
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Tin tức » Cải cách hành chính
T.3, 30/05/17 

UBND tỉnh ban hành Quyết định về công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 11/5/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 1301/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã gồm 01 thủ tục hành chính: Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp xã. Xem tiếp...

Công bố TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

[15.05.2017 11:01]
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 933/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa gồm 04 thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực như sau:Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch CCHC tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường

[11.05.2017 10:56]
Thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước (QLNN); thực hiện kế hoạch CCHC của tỉnh và kế hoạch CCHC của Sở năm 2017.Xem tiếp...

Quyết định Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai) gồm 59 thủ tục hành chính.

[04.05.2017 09:58]
Ngày 11/4/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 932/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường (chưa bao gồm lĩnh vực đất đai) gồm 59 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc các lĩnh vực như sau:Xem tiếp...

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2017.

[03.05.2017 17:21]
Ngày 31/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Kế hoạch số 1228/KH-STNMT về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017.Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính Quý II năm 2017.

[20.04.2017 16:16]
Ngày 14/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch cải cách hành chính quý II năm 2017 với các nội dung chủ yếu sau:Xem tiếp...

Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 và công bố chỉ số hài lòng năm 2016.

[13.04.2017 16:27]
Ngày 07/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính Quý I năm 2017 và công bố chỉ số hài lòng năm 2016. Ông Mai Xuân Hưng – Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.Xem tiếp...

Thống kê những kết quả đạt được về giải quyết các thủ tục hành chính trong tháng 3 và Quý I/2017

[03.04.2017 08:55]
Từ ngày 01/3/2017 đến ngày 31/3/2017, thống kê đánh giá mức độ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Sở thông qua phần mềm một cửa điện tử đã thực hiện tiếp nhận 726 hồ sơ, trong đó số lượng hồ sơ đã giải quyết là 569 hồ sơ, đạt tỷ lệ 78,37 % (trước hẹn: 367 hs, đạt 64,5 %; đúng hẹn: 201 hs, chiếm 35,33 %; trễ hẹn: 01 hs, chiếm 0,18 %) và đang giải quyết 157 hs chiếm tỷ lệ 21,63 %Xem tiếp...

UBND tỉnh ban hành Quyết định Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017

[03.04.2017 08:47]
Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 801/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2017.Xem tiếp...

Triển khai thực hiện Quyết định số 27/QĐ-STNMT ngày 20/02/2017 về Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Tài nguyên và Môi trường

[01.03.2017 08:38]
Ngày 20/02/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 27/QĐ-STNMT ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Khánh Hòa.Xem tiếp...

Một số nội dung trọng tâm về công tác Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017

[15.02.2017 08:58]
Ngày 11/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của Sở năm 2017 tại Quyết định số 08/QĐ-STNMT với mục tiêu trọng tâm là:Xem tiếp...

Thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017

[15.02.2017 08:37]
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 4032/QĐ-UBND, ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2017. Trong đó, cần tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm sau:Xem tiếp...

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua internet ở mức độ 3, 4.

[15.02.2017 08:26]
Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua Internet ở mức độ 3, 4.Xem tiếp...

Một số kết quả về công tác cải cách hành chính (CCHC) của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) trong Quý III/2016

[22.09.2016 09:32]
Quý III năm 2016, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), kết quả đã đạt được với một số nội dung sau:Xem tiếp...

Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020

[09.09.2016 16:22]
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND của UBND tỉnh Khánh Hòa ngày 29/8/2016 về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2016-2020. Ngày 08/9/2016, Giám đốc Sở TNMT đã ban hành văn bản chi đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung công việc nhằm đẩy mạnh công tác CCHC giai đoạn 2016-2020 tại Sở Tài nguyên và Môi trường:Xem tiếp...

Chỉ thị về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020.

[09.09.2016 16:06]
Ngày 29/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt