Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000217729
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Tin tức » Môi trường
T.3, 30/05/17 

Đề cử danh hiệu Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN tại Khánh Hòa

Ngày 16/5/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Văn bản số 2018/STNMT-CCBVMT v/v đề cử danh hiệu Anh hùng đa dạng sinh học ASEAN; Xem tiếp...

Về việc hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017

[22.05.2017 10:52]
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 3830/UBND-KT ngày 11/5/2017 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017;Xem tiếp...

Phổ biến thông tin tuyên truyền trên Tạp chí Môi trường

[17.05.2017 16:06]
Ngày 20/4/2017, Tổng cục Môi trường ban hành Văn bản số 959/TCMT-TC về việc thông tin tuyên truyền trên Tạp chí Môi trường.Xem tiếp...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017

[17.05.2017 16:03]
Ngày 07/4/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1699/BTNMT-TCMT v/v tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2017;Xem tiếp...

Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2018.

[11.05.2017 10:59]
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;Xem tiếp...

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 3/2017

[04.05.2017 10:16]
Ngày 18/4/2017 Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 105/TB-STNMT về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 3/2017.Xem tiếp...

Công khai thông tin hồ sơ môi trường năm 2015 và năm 2016.

[04.05.2017 09:34]
Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 23/6/2014.Xem tiếp...

Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tháng 02/2017

[05.04.2017 16:44]
Ngày 27/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 67/TB-STNMT về chất lượng môi trường tỉnh Khánh Hòa tháng 02/2017.Xem tiếp...

Công khai thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) từ năm 2007 đến ngày 10/3/2017 tại Khánh Hòa

[21.03.2017 16:15]
Ngày 30/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (Thông tư 36) về quản lý chất thải nguy hại (CTNH).Xem tiếp...

Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017

[21.03.2017 14:38]
Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường (BVMT).Xem tiếp...

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

[13.03.2017 08:38]
Ngày 13/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”.Xem tiếp...

Hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

[13.03.2017 07:15]
Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 437/STC-TCHCSN ngày 13/02/2017 về việc triển khai thu các loại phí và lệ phí từ ngày 01/01/2017. Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như sau:Xem tiếp...

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017

[03.03.2017 09:22]
Ngày 14/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 22/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017 như sau:Xem tiếp...

Thực hiện Nhiệm vụ “ Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang”

[01.03.2017 14:07]
Nhiệm vụ “Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang” được phê duyệt đề cương tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 22/8/2014. Mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm đánh giá hiện trạng và xu thế biến động đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha trang và thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý.Xem tiếp...

Thông báo địa chỉ tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục từ các doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

[23.02.2017 07:55]
Hiện nay, hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được đầu tư và đưa vào vận hành. Đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường qua địa chỉ IP: 117.2.128.17. Phương thức truyền dữ liệu đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3267/STNMT-CCBVMT ngày 14/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Phổ biến, giới thiệu đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017

[23.02.2017 07:35]
Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5048/BTNMT-TCMT ngày 03/11/2016 và theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể; Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cùng phối hợp tổ chức các hoạt động sau:Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 16, 17, 18  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt