Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000125160
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Tin tức » Môi trường
T.4, 29/03/17 

Công khai thông tin của Sở Tài Tài nguyên và Môi trường đã cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH) từ năm 2007 đến ngày 10/3/2017 tại Khánh Hòa

Ngày 30/6/2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã ban hành Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (Thông tư 36) về quản lý chất thải nguy hại (CTNH). Xem tiếp...

Hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/3/2017

[21.03.2017 14:38]
Ngày 10/02/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 12/2017/TT-BTC hướng dẫn trình tự, thủ tục hỗ trợ vốn đầu tư thiết bị của dự án triển khai ứng dụng sáng chế bảo vệ môi trường (BVMT).Xem tiếp...

Thực hiện Quyết định số 192/QĐ-TTg ngày 13/02/2017 phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”

[13.03.2017 08:38]
Ngày 13/02/2017 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 192/QĐ-TTg phê duyệt “ Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường Việt Nam đến năm 2025”.Xem tiếp...

Hướng dẫn kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp

[13.03.2017 07:15]
Căn cứ Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ quy định về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải và theo hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 437/STC-TCHCSN ngày 13/02/2017 về việc triển khai thu các loại phí và lệ phí từ ngày 01/01/2017. Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc kê khai và nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp như sau:Xem tiếp...

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017

[03.03.2017 09:22]
Ngày 14/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 22/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017 như sau:Xem tiếp...

Thực hiện Nhiệm vụ “ Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang”

[01.03.2017 14:07]
Nhiệm vụ “Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang” được phê duyệt đề cương tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 22/8/2014. Mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm đánh giá hiện trạng và xu thế biến động đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha trang và thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý.Xem tiếp...

Thông báo địa chỉ tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục từ các doanh nghiệp về Sở Tài nguyên và Môi trường.

[23.02.2017 07:55]
Hiện nay, hệ thống tiếp nhận dữ liệu quan trắc tự động liên tục tại Sở Tài nguyên và Môi trường đã được đầu tư và đưa vào vận hành. Đề nghị các Doanh nghiệp thực hiện truyền dữ liệu quan trắc tự động liên tục về Sở Tài nguyên và Môi trường qua địa chỉ IP: 117.2.128.17. Phương thức truyền dữ liệu đề nghị thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3267/STNMT-CCBVMT ngày 14/9/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường.Xem tiếp...

Phổ biến, giới thiệu đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2017

[23.02.2017 07:35]
Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 5048/BTNMT-TCMT ngày 03/11/2016 và theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2015/TT-BTNMT ngày 16/12/2015 quy định về giải thưởng Môi trường Việt Nam; Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức đoàn thể; Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa cùng phối hợp tổ chức các hoạt động sau:Xem tiếp...

Thực hiện Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

[05.12.2016 15:51]
Ngày 18/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT).Xem tiếp...

Tham gia lập đề cương và dự toán kinh phí các nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2017.

[29.11.2016 09:24]
Thực hiện Quyết định số 2386/QĐUB ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường kế hoạch năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xét chọn đơn vị tư vấn đề cương và dự toán kinh phí 02 nhiệm vụ:Xem tiếp...

Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 tại Khánh Hòa

[31.10.2016 14:51]
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại công văn số 3807/BTNMT-TCMT ngày 05/9/2016 và UBND tỉnh Khánh Hòa tại công văn số 7199/UBND ngày 15/9/2016 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016; Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đạt kết quả triển khai như sau:Xem tiếp...

Thông tư Hướng dẫn tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học trên lãnh thổ Việt Nam

[31.10.2016 14:45]
Thông tư này quy định chi tiết Điểm d Khoản 2 Điều 43 Luật Đa dạng sinh học; Khoản 6 Điều 17 Nghị định số 65/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đa dạng sinh học.Xem tiếp...

Tình hình xử lý ô nhiễm môi trường nước tại khu vực Bàu Dinh xã Vĩnh Phương,TP Nha Trang

[25.10.2016 16:19]
Thực hiện chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc xử lý ô nhiễm môi trường nước khu vực Bàu Dinh, xã Vĩnh Phương, thành phổ Nha Trang, Sở Tài Nguyên và Môi trường đã yêu cầu đơn vị thi công là công ty CP phát triển hạ tầng đô thị Khánh Hòa thực hiện nạo vét mương thoát nước dọc quốc lộ 1A đoạn từ cống ngang quốc lộ 1A khu vực cổng thôn Tân Thành đến cống ngang mương Cụm công nghiệp Đức Lộc (chiều dài 850m) từ ngày 01/8/2016. Đến ngày 08/9/2016, Sở đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Phương kiểm tra thực tế công tác nạo vét đoạn mương thoát nước 850m trên và nhận thấy đơn vị thi công cơ bản đã hoàn thành khối lượng thi công theo Đề cương đã được thống nhất tại Hội đồng thẩm định ngày 21/7/2016.Xem tiếp...

Thực hiện Chỉ thị số 28/CT-TTg về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật.

[25.10.2016 11:17]
Thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều nỗ lực trong đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển mua bán trái phép quốc tế các loài hoang dã. Để ngăn chặn tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2016 về “ Một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài động vật hoang dã trái pháp luật”.Xem tiếp...

Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 9/2016.

[25.10.2016 10:45]
Ngày 13/10/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 90/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 9/2016 như sau:Xem tiếp...

Tham gia lập đề cương dự án Điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

[12.10.2016 09:22]
Ngày 18/8/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Quyết định số 2437/QĐ-UBND về việc lập dự án Điều chỉnh bổ sung quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 15, 16, 17  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt