Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000217729
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
hệ thống thông tin môi trường
Tin tức » Địa chất - Khoáng sản
T.3, 30/05/17 

Thông báo về việc nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát, đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên K

Ngày 16/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát, đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại núi Hòn Ngang, xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh. Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Cái, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh.

[12.12.2016 14:19]
Ngày 29/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Diệp NT, đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Cái, xã Cầu Bà, huyện Khánh Vĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh

[08.12.2016 16:34]
Ngày 30/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Diệp NT, đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT tại sông Giang, xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

[07.07.2016 14:44]
Thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016, ngày 07/4/2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 192/QĐ-STNMT về việc Thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản.Xem tiếp...

Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của Công ty TNHH Minh Lộc

[07.07.2016 14:36]
Thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2016, ngày 07/4/2016 Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 192/QĐ-STNMT về việc Thanh tra chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản.Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

[20.06.2016 15:01]
Ngày 27/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Khai thác Vạn Thịnh Phát đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên Lâm, huyện Diên Khánh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

UBND tỉnh đồng ý cấp phép trở lại đối với cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực sông Cái và nhánh sông Cái huyện Diên Khánh

[01.06.2016 09:54]
Sau một thời gian kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Diên Khánh do UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan tỉnh, huyện và UBND các xã liên quan; theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) và UBND huyện Diên Khánh, UBND tỉnh đã đồng ý việc cấp giấy phép khai thác cát tại sông Cái và nhánh sông Cái huyện Diên Khánh.Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

[30.05.2016 16:19]
Ngày 11/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Cát Khánh đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

[12.05.2016 08:25]
Ngày 09/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ - Xây dựng Khánh Vĩnh đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Diên An, huyện Diên Khánh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

[11.05.2016 15:25]
Ngày 09/5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Dịch vụ - Xây dựng Khánh Sơn đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản cát làm VLXDTT tại xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản

[05.05.2016 14:05]
Ngày 25/4/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Khánh Hòa đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản đất, đá làm VLXDTT tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Bình, TX Ninh Hòa

[26.01.2016 15:59]
Ngày 07/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Du lịch Khoáng nóng Nha Trang Seafoods – F17 đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Bình, thị xã Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận dược hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản bùn tại xã Ninh Quang, TX Ninh Hòa.

[26.01.2016 15:56]
Ngày 07/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Du lịch Khoáng nóng Nha Trang Seafoods – F17 đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Quang, thị xã Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Xuân, TX Ninh Hòa

[26.01.2016 15:45]
Ngày 07/01/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty Cổ phần Du lịch Khoáng nóng Nha Trang Seafoods – F17 đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Hải Đăng

[02.11.2015 10:17]
Ngày 27/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Hải Đăng đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản sét bùn tại xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Thông báo về việc nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản

[23.10.2015 09:05]
Ngày 13/10/2015, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ của Công ty TNHH Khai thác Xây dựng Ngọc Thiên Ân, đề nghị cấp giấy phép khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại sông Cái, thị trấn Khánh Vĩnh, xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo như sau:Xem tiếp...

Chuyển đến trang 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  [sau]

 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt