Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000125158
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
CCHC_BỘ TNMT
hệ thống thông tin môi trường
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
dvcongVPĐK
Tin tức » Tài nguyên đất
T.4, 29/03/17 
Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.
11.11.2016 07:56

Ngày 31/8/2016, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 1678/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ về việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách, pháp luật đất đai đến kinh tế, xã hội và môi trường.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 3215/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 05 tháng 8 năm 2015 và Công văn số 1660/TCQLĐ-CKSQLDĐĐ ngày 09 tháng 11 năm 2015 để đôn đốc, hướng dẫn việc theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý và sử dụng đất đai của địa phương, trong đó đã hướng dẫn các tiêu chí theo dõi, biểu mẫu và đề cương báo cáo; đồng thời yêu cầu các địa phương phải hoàn thành tổng hợp, đánh giá tình hình và gửi báo cáo về Tổng cục Quản lý đất đai theo định kỳ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Quốc hội.

Tuy nhiên việc báo cáo của các địa phương theo quy định còn chậm, nhiều tỉnh không báo cáo; một số tỉnh có báo cáo nhưng nội dung báo cáo chưa đầy đủ hoặc chưa thống nhất thông tin theo yêu cầu nên không tổn hợp được.

Để khắc phục tình trạng nêu trên, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nghiêm túc chấp hành Luật Đất đai, thực hiện các nội dung sau đây:

- Căn cứ vào tiêu chí, biểu mẫu hướng dẫn của Tổng cục Quản lý đất đai để xây dựng ngay hệ thống theo dõi, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thực hiện từng nội dung quản lý đất đai và tình hình sử dụng đất ở địa phương.

- Tổng hợp, đánh giá và báo cáo đầy đủ tình hình quản lý, sử dụng đất đai và tác động của chính sách pháp luật đất đai đến kinh tế - xã hội và môi trường theo đề cương, gửi về Tổng cục Quản lý đất đai trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp…

Đề cương và biểu mẫu xin tải tại đây.zip
Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt