Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 006
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 006
 Hits 000678633
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.2, 25/06/18 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua internet ở mức độ 3, 4.
15.02.2017 08:26

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua Internet ở mức độ 3, 4.

Quyết định gồm 4 điều và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2016, thay thế Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố câp nhật danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3. Trong đó, Quyết định công bố Sở Tài nguyên và Môi trường có 17 thủ tục ở mức độ 3:

Lĩnh vực đất đai gồm 14 thủ tục:

1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đẩu;

2. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất lần đầu để quản lý;

3. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

4. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

5. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận;

6. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở;

7. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai;

8. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

9. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

10. Xóa đăng ký thế chấp;

11. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký;

12. Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

13. Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

14. Thủ tục cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Lĩnh vực môi trường 3 thủ tục:

1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại;

2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại;

3. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt