Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000315629
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.4, 26/07/17 
Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua internet ở mức độ 3, 4.
15.02.2017 08:26

Ngày 27/12/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 4025/QĐ-UBND về công bố thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trực tuyến qua Internet ở mức độ 3, 4.

Quyết định gồm 4 điều và có hiệu lực kể từ ngày 27/12/2016, thay thế Quyết định số 3217/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố câp nhật danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết trực tuyến qua mạng Internet ở mức độ 3. Trong đó, Quyết định công bố Sở Tài nguyên và Môi trường có 17 thủ tục ở mức độ 3:

Lĩnh vực đất đai gồm 14 thủ tục:

1. Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đẩu;

2. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất lần đầu để quản lý;

3. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất;

4. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất;

5. Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên giấy chứng nhận;

6. Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở;

7. Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai;

8. Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký;

9. Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp;

10. Xóa đăng ký thế chấp;

11. Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký;

12. Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

13. Thủ tục cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai;

14. Thủ tục cung cấp dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Lĩnh vực môi trường 3 thủ tục:

1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại;

2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải, chất thải nguy hại;

3. Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp.Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt