Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000601924
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Cải cách hành chính
T.7, 21/04/18 
Một số nội dung trọng tâm về công tác Cải cách hành chính của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2017
15.02.2017 08:58

Ngày 11/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) của Sở năm 2017 tại Quyết định số 08/QĐ-STNMT với mục tiêu trọng tâm là:

- Phối hợp với các Sở ngành tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh thông qua việc tiếp tục hoàn thiện và minh bạch hóa hệ thống các quy định, chính sách về đất đai, môi trường, khoáng sản.

         - Triển khai toàn diện, hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 14/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh gắn với đẩy mạnh tin học hóa, trực tuyến hóa giao dịch thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: Đưa 17 TTHC đủ điều kiện vào thực hiện trực tuyến ở mức độ 3 theo Quyết định số 4025/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa; Toàn bộ hồ sơ TTHC  áp dụng cơ chế một cửa liên thông được luân chuyển, phối hợp xử lý dưới dạng liên thông điện tử trên mạng tin học giữa Sở và các cơ quan, đơn vị có liên quan; Tỷ lệ hồ sơ trễ hạn trên các lĩnh vực: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ giảm xuống dưới 10%.

        - Tiếp tục triển khai chính sách tinh giản biên chế đồng bộ với kiện toàn tổ chức bộ máy và đánh giá kết quả, hiệu quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo chức danh, vị trí việc làm.

        - Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần, thái độ và chất lượng công vụ. Thực hiện quản lý công chức, viên chức trên Phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

       - Triển khai dịch vụ tin nhắn thông báo kết quả giải quyết hồ sơ tự động:

        -Tích hợp, gắn kết đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 với cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông và tin học hóa quy trình, cơ chế phối hợp giải quyết công việc, TTHC.

        - Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của  Sở  đạt tối thiểu 77%, đối với sự phục vụ của đơn vị sự nghiệp công lập đạt tối thiểu 77%.

        Trọng tâm CCHC năm 2017 là tiếp tục thực hiện quyết liệt cải cách TTHC, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức gắn với siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; đẩy mạnh các ứng dụng trực tuyến để hiện đại hóa quản lý, điều hành và phục vụ nhân dân; tăng cường hỗ trợ cho nhà đầu tư và doanh nghiệp; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập.

         Xem chi tiết Quyết định số 08/QĐ-STNMT tại đây.docNguyễn Duy Đức Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt