Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 000751779
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Đo đạc và Bản đồ
T.5, 16/08/18 
Kết luận của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
23.02.2017 07:30

Ngày 07/11/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 4015/STNMT-DĐBĐ&VT về việc kết luận của Đoàn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện về Cục Đo đạc và Bản đồ trước ngày 31/12/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

- Văn phòng đăng ký đất đai Khánh Hòa khẩn trương xây dựng hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh theo Thông tư liên tịch số: 15/2015/TTLT-BTNMT-BNV-BTC, ngày 04 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bổ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và cơ chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện trong đó có nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ đúng quy định; Các giấy phép của Văn Phòng ĐKQSD đất tỉnh Khánh Hòa, VPĐKQSD đất Tp. Nha trang, VPĐKQSD đất Ninh Hòa, VPĐKQSD đất Cam Ranh đã hết hiệu lực; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa đã được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp GP số 1412 cấp ngày 17/10/2016.

- Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn Thám thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đã được đoàn kiểm tra phát hiện; cụ thể tại phần II của Kết luận số 1140/KL-ĐĐBĐVN ngày 19/10/2016 của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam;

- Yêu cầu 03 công ty: Công ty TNHH Đo đạc Xuân ký, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Tài nguyên nước-Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Miền Trung, Công ty TNHH Đo đạc – Dịch vụ địa chính Vạn Ninh dừng mọi hoạt động liên quan đến công tác đo đạc và bản đồ, trả lại Giấy phép về Sở Tài nguyên và Môi trường để Sở gửi về Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam theo quy định;

- Trong thời gian đoàn kiểm tra 02 Công ty không chấp hành quyết định kiểm tra, từ chối cung cấp thông tin liên quan đến việc kiểm tra hoạt động đo đạc và bản đồ theo Quyết định 888/QĐ- ĐĐBĐVN ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Cục Trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam về việc Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ của các Tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, vi phạm quy định trong kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đo đạc và bản đồ Điều 5, Nghị định 173/2013/ND-CP, ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn và đo đạc là Công ty TNHH Trắc địa bản đồ Miền Trung, Công ty TNHH Đầu tư phát triển Khánh Minh. Đề nghị 02 Công ty trên dừng mọi hoạt động liên quan đến công tác đo đạc và bản đồ và có báo cáo gửi về Sở TNMT trước ngày 18/11/2016

- Công ty TNHH Xây dựng Đo đạc địa chính Nguyên Kim đã có Công văn về việc trả lại giấy phép đo đạc và bản đồ. Do tình hình kinh doanh không hiệu quả nên công ty quyết định giải thể và Công ty đã trả lại Giấy phép số 504 cấp ngày 14/10/2008 về Sở Tài nguyên và Môi trường.

            - Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 02 Công ty đã được Cục đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp giấy phép. Tuy nhiên, Sở đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu báo cáo theo quy định hàng năm cũng như liên lạc bằng điện thoại, địa chỉ đã đăng ký trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sở cũng đã có văn bản gửi Sở Kế hoạch Đầu tư. Đến nay 02 công ty không chấp hành các quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ nên Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu 02 công ty:

+ Công ty TNHH Đất Biển, địa chỉ 2/6 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Khóm Phước Trung, P. Phước Long, tp. Nha Trang; GP 714 cấp ngày 28/12/2009 có giá trị đến ngày 28/12/2019;

+ Công ty TNHH Nhật Tùng, địa chỉ 413 đường số 2, P. Cam Thuận, Tp. Cam Ranh; GP số 455 cấp ngày 21/4/2008 có giá trị đến ngày 21/4/2018

Dừng mọi hoạt động liên quan đến công tác đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Để quản lý cũng như giám sát việc các tổ chức hoạt động đo đạc và bản đồ hoạt động đúng quy định theo Nghị định 45/NĐ-CP ngày 5 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ. Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung mà đoàn kiểm tra nêu tại biên bản kiểm tra tại đơn vị. Trong thời gian tới các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cần chấn chỉnh và thực hiện một số nội dung sau:

- Cập nhật thường xuyên các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng mẫu quy định, thời gian báo cáo; các nội dung thay đổi như: thay đổi trụ sở chính, thay đổi người chịu trách nhiệm trước pháp luật, thay đổi cán bộ phụ trách kỹ thuật chính phải báo cáo kịp thời với cơ quan thẩm định, cơ quan cấp phép theo quy định;

- Tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ phụ trách kỹ thuật chính (nay là Kỹ thuật trưởng) tại một số tổ chức vì qua kiểm tra nhận thấy một số tổ chức cán bộ kỹ thuật năng lực chuyên môn nghiệp vụ còn hạn chế chưa làm đúng trách nhiệm trong việc quản lý kỹ thuật đo đạc và bản đồ của đơn vị theo quy định;         

- Đối với công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (cấp đơn vị thi công) phải chấp hành đúng quy trình, quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Vì qua kiểm tra một số tổ chức chưa thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ (cấp đơn vị thi công) cũng như công tác lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định hiện hành.Phạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt