Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 004
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 004
 Hits 000678632
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Môi trường
T.2, 25/06/18 
Thực hiện Nhiệm vụ “ Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang”
01.03.2017 14:07

Nhiệm vụ “Khảo sát đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang” được phê duyệt đề cương tại Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 22/8/2014. Mục tiêu của nhiệm vụ này nhằm đánh giá hiện trạng và xu thế biến động đa dạng sinh học trong Khu bảo tồn biển Vịnh Nha trang và thực hiện các giải pháp hữu hiệu trong công tác quản lý.

       Đến nay, Nhiệm vụ trên đã hoàn thành và được UBND tỉnh nghiệm thu tại Quyết định số 3334/QĐ-UBND ngày 31/10/2016.
       Các sản phẩm của Nhiệm vụ bao gồm:
      - 12 chuyên đề: 1.Tổng quan các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường liên quan; 2. Hiện trạng phân bố và biến động diện tích các hệ sinh thái tiêu biểu; 3. Hiện trạng phân bố và đặc điểm sinh cư của các bãi nguồn giống thủy sản; 4. Hiện trạng và xu thế biến động chất lượng các hệ sinh thái tiêu biểu; 5. Hiện trạng và xu thế biến động thành phần loài, độ phủ và mật độ cỏ biển; 6. Hiện trạng và xu thế biến động quần xã động vật biển trong thảm cỏ biển; 7. Hiện trạng và xu thế biến động quần xã san hô; 8. Hiện trạng và xu thế biến động quần xã cá rạn san hô; 9. Hiện trạng và xu thế biến động quần xã động vật biển rạn san hô; 10. Hiện trạng và xu thế biến động độ phủ thành phần nền đáy rạn san hô tại các Trạm giám sát cố định; 11. Hiện trạng và xu thế biến động nguồn lợi cá rạn san hô tại các Trạm giám sát cố định; 12. Hiện trạng và xu thế biến động nguồn lợi động vật biển kích thước lớn tại các Trạm giám sát cố định.
      - 03 chuyên đề tổng hợp: 1. Hiện trạng và xu thế biến động đa dạng sinh học; 2. Đánh giá tác động các hoạt động kinh tế- xã hội đến tài nguyên đa dạng sinh học và hoạt động bảo tồn; 3. Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.
      - 03 Bộ bản đồ tỷ lệ 1:25.000 Bản đồ phân bổ các hệ sinh thái tiêu biểu như thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rạn san hô; Bản đồ phân bố các bãi nguồn giống thủy sản; Bản đồ điều chỉnh phân vùng sử dụng bền vững tài nguyên đa dạng sinh học.
 Thanh Tùng Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt