Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Góp ý của bạn về hệ thống Một cửa

 Tuyệt vời
 Tốt
 Khá
 Trung bình
 Rất tồiKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 001
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 001
 Hits 000606899
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Môi trường
T.6, 27/04/18 
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017
03.03.2017 09:22

Ngày 14/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Thông báo số 22/TB-STNMT thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Khánh Hòa – tháng 1/2017 như sau:

1. Chất lượng môi trường không khí xung quanh và tiếng ồn

1.1 Tại trạm quan trắc không khí tự động Đồng Đế

Chất lượng không khí tại trạm được đánh giá theo chỉ số chất lượng không khí (AQI) như sau:

Bảng 1. Phân loại chất lượng không khí AQI và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe

Chất lượng không khí

Ảnh hưởng sức khỏe

Tốt

Không ảnh hưởng đến sức khỏe

Trung bình

Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài

Kém

Nhóm nhạy cảm cần hạn chế thời gian ở bên ngoài

Xấu

Nhóm nhạy cảm tránh ra ngoài. Những người khác hạn chế ở bên ngoài

Nguy hại

Mọi người nên ở trong nhà

 Phân loại chất lượng không khí theo giờ:-         Chất lượng không khí đạt loại tốt: 395 giờ (tỷ lệ 53,1%)

-         Chất lượng không khí đạt loại trung bình: 348 giờ (tỷ lệ 46,8%)

-         Chất lượng không khí đạt loại kém: 1 giờ (tỷ lệ 0,1%)

-         Chất lượng không khí đạt loại xấu hoặc nguy hại: không có

Phân loại chất lượng không khí theo ngày:

-         Chất lượng không khí đạt loại tốt: 4/31 ngày (tỷ lệ 13%)

-         Chất lượng không khí đạt loại trung bình: 26/31 ngày (tỷ lệ 84%)

-         Chất lượng không khí đạt loại kém: 1/31 ngày (tỷ lệ 3%)

-         Chất lượng không khí đạt loại xấu hoặc nguy hại: không có

1.2 Tại trạm quan trắc không khí tự động 14 Hoàng Hoa Thám

Chất lượng môi trường không khí xunh qunah tại khu vực trạm 14 Hoàng Hoa Thám tương đối tốt, các giá trị quan trắc (PM2,5, PM10, SO2, CO) đều đạt quy chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT.

1.3. Tại các trạm quan trắc định kỳ

Kết quả quan trắc tại 15 vị trí (TT Vạn Giã, Khu TĐC Ninh Thủy, Ngã ba Ninh Hòa, KCN Đắc Lộc, Ngã ba Bình Tân, KCN Diên Phú, Ngã ba Cây dầu đôi, Thành cổ Diên Khánh, KCN Suối Dầu, Bãi Dài, TT Cam Đức, Sân bay Cam Ranh, TP Cam Ranh, TT Khánh Vĩnh, TT Tô Hạp) như sau:

- Tiếng ồn: 04/15 trạm quan trắc có mức ồn vượt QCVN 26:2010/BTNMT gồm Ngã ba Ninh Hòa, Ngã ba Bình Tân, Ngã ba Cây dầu đôi và Thành phố Cam Ranh.

          - Bụi tổng (TSP): 4/15 trạm quan trắc có nông đồ bụi vượt QCVN 26:2010/BTNMT gồm Ngã ba Bình tân, Ngã ba Cây dầu đôi, Ngã ba Ninh Hòa và Thành cổ Diên Khánh.

- SO2, NO2, CO, HC, O3: đạt quy chuẩn tại các trạm quan trắc.

2. Chất lượng môi trường nước mặt (sông, suối, hồ chứa nước)

2.1. Đánh giá các thông số môi trường:

Kết quả quan trắc môi trường nước mặt tại 19 trạm được so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT cho thấy như sau:

Các thông số quan trắc: pH, oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, clorua, photphat, nitrit, nitrat, amoni, Fe, kim loại nặng (Cr, Zn, Pb, Cd, As), dầu mỡ, coliform đều đạt quy chuẩn tại phần lớn các trạm quan trắc, ngoại trừ các trạm với các thông số sau đây không đạt quy chuẩn:

- Hồ Suối Hành (Cam Lâm): photphat

- Cầu sắt Nha Trang: clorua

- Cống Diên Toàn: chất rắn lơ lửng, BOD5, COD, photphat

- Mương nhà máy dệt Nha Trang: BOD5, COD, photphat, amoni

- Cống số 4 – KCN Suối Dầu: chất rắn lơ lửng, photphat, amoni, nitrit

2.2. Đánh giá chất lượng nước mặt theo chỉ số WQI

Chất lượng nước mặt được đánh giá, phân loại theo chỉ số chất lượng nước WQI (đối với các thông số: nhiệt độ, pH, độ đục, TSS, DO, BOD5, COD, amoni, photphat, coliform), gồm có 5 mức như sau:

1. Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

2. Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

3. Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

4. Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

5. Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai.

Chất lượng các nguồn nước mặt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tháng 1/2017 được phân loại như sau:

- Đạt mức chất lượng 1, gồm có: hồ Hoa Sơn, hồ Đá Bàn, hồ Tiên Du, hồ Cam Ranh, hồ Suối Dầu, hồ Tà Rục, Đồng Trăng, Thanh Minh, Nhà máy Nước Võ Cạnh, Cầu Sắt Nha Trang, Cầu Dục Mỹ, Đập Bảy Xã, Cầu Dinh Ninh Hòa, Sông Suối Dầu, Sông Tô Hạp.

- Đạt mức chất lượng 2, gồm có: hồ Suối Hành

- Đạt mức chất lượng 3, gồm có: Cống Diên Toàn, Cống số 4-KCN Suối Dầu.

- Đạt mức chất lượng 4: Mường nhà máy dệt Nha Trang.

- Đạt mức chất lượng 5: không có

So với cùng kỳ năm 2016: chất lượng nước tại phần lớn các trạm đều được cải thiện và đạt mục đích cấp nước sinh hoạt, ngoại trừ: Hồ Suối Hành (đạt mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý), Cống Diên Toàn và Cống số 4-KCN Suối Dầu (sử dụng được cho tưới tiêu) và Mương Nhà máy Dệt Nha Trang (đạt chất lượng cho giao thông thủy)

So với tháng 12/2016: trừ Cống số 4-KCN Suối Dầu và Mương Nhà máy Dệt Nha Trang suy giảm, các trạm còn lại chât lượng nước đều được cải thiện; riêng clorua tăng trở lại tại trạm Cầu Sắt Nha Trang (Vĩnh Ngọc).

3. Chất lượng môi trường nước biển ven bờ

Chất lượng môi trường nước biển ven bờ được quan trắc tại 16 trạm với 3 vùng như sau:

- Vùng nuôi trồng thủy sản: Đỉnh Đầm Nha Phu (phường Ninh Hà), Ngọc Diêm và Hòn Lao (xã Ninh Ích), Đỉnh đầm Thủy Triều (xã Cam Hải Đông), Cầu Long Hồ (phường Cam Nghĩa)

- Vũng bãi tắm: Đại Lãnh (xã Đại Lãnh), Bãi Dương và Quảng Trường 2/4 (Tp. Nha Trang), Bãi Dài (xã Cam Hải Đông).

- Vùng khác: Cảng Hòn Khói (xã Ninh Hải), Nhà máy Xi măng Vân Phong (phường Ninh Thủy), Đông hòn Mỹ Giang (xã Ninh Phước), Cảng Cầu Đá và Cửa Sông Tắc (phường Vĩnh Nguyên – Nha Trang), Cảng Cam Ranh (Tp. Cam Ranh).

So sánh với QCVN 10-MT:2015/BTNMT, hầu hết các thông số như: pH, oxy hòa tan, chất rắn lơ lửng, amoni, kim loại nặng (Zn, Cu, Pb, Cd, As), dầu mỡ và coliform tại các trạm quan trắc đều đạt quy chuẩn, ngoại trừ chất rắn lơ lửng không đạt quy chuẩn tại trạm Ngọc Diêm (vùng nuôi trồng thủy sản).

So với cùng kỳ năm 2016, mức nhiễm bẩn coliform giảm tại hầu hết các trạm trừ Cầu Long Hồ và Đỉnh Đầm Nha Phu.

So với tháng 12/2016, giá trị TSS giảm tại hầu hết các trạm trừ Đại Lãnh; mức nhiễm bẩn coliform cũng giảm trừ Đỉnh Đầm Nha Phu, Hòn Lao và Bãi DươngPhạm Nhung Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt