Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Văn bản pháp quy   
 Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân   
Lấy lý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân về dự thảo các văn bản

 Cho ý kiếnKết quả
Những thăm dò khác

Bài trả lời: 1
Thảo luận: 0
 Thành viên có mặt   
 Khách: 003
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 003
 Hits 000678628
Hãy nộp hồ sơ điện tử
DỰ ÁN THẾ CHẤP
Thông tin Quỹ đất
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
Công khai ngân sách
Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo
Thông tin dự án đầu tư, mua sắm
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Chống diễn biến hòa bình
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.2, 25/06/18 
Ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (Góp ý Dự thảo)
14.03.2017 10:12

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Các Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, phí và lệ phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận (GCN), giao dịch bảo đảm, khai thác thông tin đất đai. Sở Tài nguyên đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Các Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, phí và lệ phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận (GCN), giao dịch bảo đảm, khai thác thông tin đất đai. Sở Tài nguyên đã rà soát, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Ngày 10/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 863/STNMT-VP về việc góp ý dự thảo sửa đổi Quyết định ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; trong đó đề nghị Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Cục Thuế Tỉnh và UBND các huyện/thị xã/thành phố góp ý Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông thay thế Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở, ngành và UBND các huyện/thị xã/thành phố tham gia góp ý và gửi kết quả về  Văn phòng Đăng ký đất đai (địa chỉ 189-191Thống Nhất,phường Phương Sài, TP Nha Trang) thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường bằng văn bản giấy hoặc qua văn bản điện tử vào địa chỉ hộp thư công vụ vpdkdd@khanhhoa.gov.vn trước ngày 25/3/2017.
Xem chi tiết Công văn số 863/STNMT-VP ngày 10/3/2017 tại đây
Dự thảo Quyết định  tại đây


Nguyễn Duy Đức (Theo Văn phòng Sở) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:
Vui hội trăng rằm 2017 [06.10.2017 08:09]Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Cải cách hành chính
Thủ tục hành chính
Bộ phận một cửa điện tử Sở, ngành, địa phương
Tra cứu hồ sơ một cửa
Hướng dẫn nộp hồ sơ điện tử trực tuyến mức độ 3
Thống kê
Kết quả giải quyết hồ sơ một cửa
Bản tin điện tử
Bản đồ Khánh Hòa
Tự độngTELEXVNITắt