Tin mới:
      Tìm kiếm  
Trang chủ
Giới thiệu
Tin tức - Sự kiện
Văn bản pháp quy
Bản đồ trực tuyến
Thủ tục hành chính
Hỏi đáp pháp luật
Thông tin thị trường
Danh bạ Weblinks
Liên hệ
 Danh bạ Weblinks   
 Tìm kiếm   
Google


 Tìm tất cả trên www

 tnmtkhanhhoa.gov.vn   Tiện ích trên site   
 Thành viên có mặt   
 Khách: 002
 Thành viên: 000
 Tổng cộng 002
 Hits 000315636
Tuyên truyền Cải cách hành chính
Cải cách hành chính khánh Hòa
Chống diễn biến hòa bình
Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII)
Dự án thế chấp
Giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ
CCHC_BỘ TNMT
dvcongVPĐK
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Tin tức » Tin tức hoạt động
T.4, 26/07/17 
Thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 tại Khánh Hòa
16.03.2017 16:13

Ngày 01/3/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020 tại Khánh Hòa.

Theo đó, mục tiêu của thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) là tiếp tục đẩy mạnh công tác THTK, CLP trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội để sử dụng hiệu quả nguồn lực và góp phần tích cực bổ sung nguồn lực thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống, tiêu dùng của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, đưa tỉnh phát triển nhanh bền vững. Xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa sớm đạt tiêu chí đô thị trực thuộc Trung ương, là tỉnh Trung tâm của Khu vực Nam Trung bộ và tỉnh giàu đẹp của đất nước.
Và yêu cầu, đẩy mạnh việc THTK, CLP trong giai đoạn 2016-2020 nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế, xã hội, môi trường đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2016-2020; THTK, CLP là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan tổ chức và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, và gắn kết giữa các ngành, lĩnh vực để tạo chuyển biến tích cực trong THTK,CLP; THTK,CLP phải bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức; THTK,CLP phải được tiến hành đồng bộ với các hoạt động phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính (CCHC), tuyên truyền phổ biến giáo dục đồng thời phải phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các ngành, địa phương cơ quan, đơn vị; THTK,CLP phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở mọi lúc, mọi nơi.
Xem chi tiết Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 tại đây


Thanh Tùng (Theo TTCNTT) Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Những bản tin khác:Lên đầu trang
 Đăng ký nhận tin   
Email của bạn

Định dạng tin

Thủ tục Hành chính công
Bản tin điện tử
Quỹ bảo vệ môi trường
Cục Công nghệ Thông tin
Cục Đo đạc và Bản đồ
Cục Bảo vệ Môi trường
Cục Địa chất và Khoáng sản
Trung tâm Dự báo KTTV
Tự độngTELEXVNITắt